Et utvalg referanseuttalelser

Skedsmo kommune
Om leveransen
Createurene har bistått med prosjektledelse og utformet bl.a. magasiner, beach-flagg, sceneseil, rollups, annonser, bannerannonser, m.m.
 
Uttalelse
Skedsmo kommune har brukt Createurene på en rekke prosjekter som har krevd variert kompetanse. Jeg har opplevd at Createurene har levert hver gang. Gjennom den gode dialogen som har vært i de ulike prosessene har de ikke bare evnet å sette seg inn i våre behov, men også å føre kunnskap tilbake til vår organisasjon, som et tilleggsbidrag til selve oppdraget.
 
Stig Ervland
Kommunikasjonsrådgiver
 
KS-Konsulent og KS-Agenda
Om leveransen
Createurene har bistått med utvikling av navnet KS-Konsulent og KS-Agenda, utvikling av logo og visuell profil, design av websider (under utvikling), utformet bl.a. magasiner, beach-flagg, sceneseil, rollups, annonser, bannerannonser, m.m.
 
Uttalelse
KS-Konsulent as har brukt Createurene som vårt foretrukne reklamemiljø siden 2011. Createurene har blant annet utviklet grafisk profil inklusiv ny logo, designet nettsider, fotografert til nettsidene, laget bannere, annonser og diverse reklamemateriell. Vi valgte Createurene ut fra en vurdering av kvalitet og pris og har vært tilfreds med leveranser og prisnivå. God design, effektiv samhandling og god oppfølging er viktig for oss. Det opplever vi at vi har fått hos Createurene.
 
Åsbjørn Vetti
Seniorrådgiver og daglig leder
 
ROAF, Romerike Avfallsforedling
Om leveransen
Createurene har samarbeidet med ROAF i ett år, og utviklet blant annet kommunikasjonskonsept, sosiale medier, kampanjer, brosjyrer, kinofilm, radioreklame osv. Vi jobber kontinuerlig med videreutvikling av kommunikasjonen i dag.
 
Uttalelse
ROAF er et interkommunalt renovasjonsselskap som har kommunene Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Skedsmo, Sørum og Rælingen som eiere med ca. 165.000 innbyggere og 70.000 husstander. Etter en anbudskonkurranse ble Createurene valgt som leverandør av reklametjenester for Romerike Avfallsforedling. Vi har samarbeidet med Createurene i ett år, og har vært veldig fornøyd med arbeidet de har gjort sammen med oss.
For oss var det viktig å ha et firma som forsto våre behov, og at samarbeidet også skulle øke kompetansen innad i vår bedrift.
Vi anser oss som litt “spesielle”, da vi er et interkommunalt selskap som skal framstå som seriøse, men ikke kjedelige, og vi kan ikke konkurrere med store private firmaer (som Coca Cola/Telenor) med store markedsføringsbudsjetter og fokus på salg/bunnlinja). Det har vært svært bra for oss at Createurene har hatt god kunnskap om lokalmiljøet, og de har satt seg raskt inn våre behov og tanker. De har vært flinke til å dele sin kunnskap med oss, og til å være med å diskutere oss fram til den beste løsningen for oss.
Vi har arbeidet med trykte medier (ROAF-posten og diverse andre trykte brosjyrer o.l) sosial medier (kampanjesider på facebook), web (forbedring av våre nettsider, samt produksjon av bilder/foto/illustrasjoner og kampanjesider), utforming av messestand og messemateriell/klær, giveaways, boards, annonser i aviser og magasiner, etc. samt at de har produsert en veldig bra kinofilm og bra radioreklame.
Og ikke minst har de hjulpet oss med å lage en helhetlig kampanje for matavfallssortering – men kommunikasjonsplaner, budsjetter, utvikling av ulike faser av kampanjen, etc.
De har også bidratt med hjelp til kontakter til f,eks. medierådgivning, fotograf,  utendørsreklame, spørreundersøkelser, m.m.
 
Beate Langset
Avdelingsdirektør informasjon og forvaltning
 
Crowe Horwath (i dag ved navn BDO)
Om leveransen
Createurene startet leveranse av illustrasjoner til Horwath Revisjon i 1997, noe som senere resulterte i en visuell profil for selskapet i Norge. Profilen ble året etter valgt til internasjonal profil for Horwath Revisjon og ble brukt i over 100 land rundt om i verden. Createurene leverte annonser, rådgivning brosjyrer og profilmateriell til den norske og svenske avdelingen i de påfølgende årene.
 
Uttalelse
I tilknytning til fusjon i morselskapet mellom Crowe og Horwath i USA i 2010 - bidro de til å implementere ny posisjoneringsstrategi, merkevarestrategi og visuell profil for de norske og svenske kontorene. Createurene har siden levert annonser, brosjyremateriell, messeprodukter og diverse trykksaker. Crowe Horwath ble en del av BDO i juli 2012.
Createurene har hele veien levert profesjonelle tjenester og har utvist et svært høyt servicenivå på leveransene.
 
Morten Bjerke
Markeds- og personalsjef
 
Forbruker Europa
Om leveransen
Createurene ble engasjert av Forbruker Europa i begynnelsen av 2012. Oppdraget gjaldt etablering av mål og verdier samt handlingsplan for virksomheten.
Prosessen ble gjennomført med alle medarbeidere ved deres kontoret og det ble lagt vekt på Forbruker Europas rolle som statlig organ styrt både av EU og den norske stat.
 
Uttalelse
Createurene ledet prosessen med god innsikt i merkevarebygging og gjennomgang av verdier og mål samt profilering av Forbruker Europa.
Resultatet ble en god felles prosess og et samlet dokument for gjennomføring av verdier, mål og handlingsplaner. Createurene kan anbefales til andre aktører innen offentlig sektor.
 
Ragnar Wiik
Direktør
 
Lillestrøm Kultursenter
Om leveransen
Til Lillestrøm Kultursenter har Createurene bistått med utvikling av merkevarestrategi, kommunikasjonsrådgivning, utvikling av logo og visuell profil, kundeløfte/slagord, webside, annonser, aviser og programblad. Vi jobber kontinuerlig med videreutvikling i dag.
 
Uttalelse
I 2004 så vi behovet for å bygge Lillestrøm Kultursenter til en sterkere merkevare. Vi valgte Createurene som leverandør til å bistå i prosessen. Alle våre ansatte ble involvert på en god måte. Resultatet er vi godt fornød med, og slagordet "Du kan bare begynne å glede deg" har fungert godt i markedet og er en rettesnor for oss i det daglige arbeidet. Createurene har i tillegg utviklet logo og visuell profil, nettside, aviser, annonser og programblad. De har også fungert som rådgivere ved kommunikasjonsspørsmål. Vi er strålende fornøyd med arbeidet de gjør for oss, og opplever de som engasjerte og lette å samarbeide med. Vi anbefaler Createurene i alle sammenhenger.
 
Lars Otto Ullereng
Daglig leder
 
Scandinavian Storage Group (SSG)
Om leveransen
Createurene har utarbeidet logo og visuell profil, webstrategi og design av nettside, messe, kataloger for hele Europa, annonsering og har løpende produksjon av markedsmateriell.
 
Uttalelse
Vårt samarbeid med Createurene går tilbake til 2005 da vi startet virksomheten. Createurene har vært med fra første stund, i prosessen med å utvikle og bygge merkevaren SSG til å bli et internasjonalt selskap. Fordelen med Createurene er bredden i kompetansen deres.
De har utviklet vår visuelle profil og logo, de har gitt oss en god webstrategi og designet våre websider, de lager våre kataloger for hele Europa og sørger for trykkingen av disse. 
De ivaretar også all vår annonsering på utmerket vis.
Jeg opplever at Createurene etterstreber det samme ovenfor sine kunder, som vi gjør ovenfor våre; kundene skal få en ryddig, behagelig og oversiktlig hverdag. 
Det er både trygt og behagelig å ha en samarbeidspartner som engasjerer seg i så stor grad og er så serviceorientert som Createurene. Det krever usedvanlig mye jobb å komme så langt som vi har gjort, og det hadde ikke vært mulig uten å ha med Createurene på laget.
 
Hans Arne Eliassen
Administrerende direktør
 
KONTAKT OSS
Ta kontakt med oss for en
uforpliktende prat eller la oss kontakte deg.

Tlf: 64 83 27 00


 
KONTAKT OSS
Ta kontakt med oss for en
uforpliktende prat eller la oss kontakte deg.

Tlf: 64 83 27 12